• Stacjonarne i przenośne analizatory gazów w obudowach przenośnych, przemysłowych i przeciwwybuchowych ATEX. Mierniki i analizatory wieloskładnikowe do pomiaru stężeń kilkudziesięciu gazów. Różne metody pomiarowe: podczerwień IR, FTIR, NDIR, paramagnetyczne, cyrkonowe, chemiluminescencja CLD, detekcja płomieniowa FID, analizatory wielogazowe. Pomiar spalin, biogazu, lotnych związków organicznych LZO, poszczególnych węglowodorów, atmosfery pieca. Mieszalniki gazów wzorcowych.

 • Stacjonarne pyłomierze i przepływomierze do ciągłego pomiaru zapylenia i strumienia objętości gazów. Pyłomierze optyczne prześwietleniowe i rozproszeniowe,ekstrakcyjne i in-situ oraz tryboelektryczne. Mierniki prędkości ultradźwiękowe i wykorzystujące różnice ciśnień, anubara. Monitoring emisji, kontrola sprawności elektrofiltrów i odpylaczy workowych.

 • Ciągłe systemy monitoringu emisji i imisji CEMS zgodny z normą PN-EN 14181 dostarczany w systemie pod klucz do elektrowni, elektrociepłowni spalarni odpadów, osadów i cementowni. Przenośny system do pomiarów emisji spalin, LZO ibiogazu zgodny z metodykami wyszczególnionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

 • Chromatografy przemysłowe, przeciwwybuchowe, do ciągłego pomiaru stężeń gazów w procesach technologicznych, Mikrochromatografy procesowe do oznaczania składu gazu ziemnego i kaloryczności. Miernik wodnego i węglowodorowego punktu rosy. Chromatografy procesowe do analizy: siarka całkowita, merkaptany, monitoring odorów, węglowodorów BTX i BTEX.

 • Skanery płomienia (czujnik, fotokomórka, detektor płomienia) DURAG, monitorowanie, skanowanie płomienia w komorach paleniskowych kotłów przemysłowych, sterowniki (kontrolery) pracy kotła, palniki gazowe, olejowe, rozpałkowe i pilotowe Hegwein,  zapalarki iskrownikowe do palników przemysłowych, termowizyjne systemy wideo, termografia płomienia.

 • Głowice NIR do ciągłego pomiaru wilgotności biomasy, cukru, materiałów sypkich, drewna, tytoniu, minerałów, tworzyw sztucznych. Pomiar grubości, wilgotności i gramatury papieru, folii, PVB. Ciągły oraz laboratoryjny pomiar zawartości tłuszczu, białka, cukru i wilgoci w mięsie, produktach spożywczych, paszach. Kontrola suszenia pelletu, brykietu, słomy.

 • Reduktory gazu, zawory, filtry, połączenia sztywne i elastyczne, szybkozłącza firmy Rotarex do zastosowań: przemysłowych, medycznych, kriogenicznych, gazy, LPG, CNG, wysokiej  czystości i toksycznych. System połączeń Serto: złączki, wężyki, rurki ze stali, miedzi, brązu, PVDF, PA, niskich i wysokich temp. i ciśnień, czynników agresywnych, toksycznych ale też spożywczych.

 • System do poboru próbek gazowych, wody, pary, kondensatu. Stacjonarne i przenośne układy kompaktowe przygotowania i kondycjonowania próbek. Rurki probiercze, sondy i węże grzane, chłodnice kompresorowe, chłodnica pary, filtry teflonowe, ceramiczne, pompki membranowe i tłokowe.Reduktory ciśnienia, stacje rozprężania butli, reduktory nabutlowe.

 • Mierniki i detektory gazów toksycznych i wybuchowych, metanomierze i eksplozymetry, tlenomierze, wykrywacze czadu,  analizatory lotnych związków organicznych LZO / PID, mierniki promieniowania i radiacji, rurki wskaźnikowe / kolorymetryczne, mierniki i systemy bezprzewodowe z komunikacją radiową.

 • Monitoring wody ścieków pary wody chłodzącej kondensatu węgla organicznego analizator ChZT OWO BZT. Bezpośrednie pomiary: fosfor azot ogólny azot w ściekach. System ciągłej kontroli jakości trudnych ścieków przemysłowych ciągły mętnościomierz. Online pomiar chloru wolnego całkowitego automatyczny titrator procesowy kolorymetr fotometr przemysłowy.

 • Przenośne i stacjonarne przepływomierze ścieków oraz wód powierzchniowych, stosowane do pomiaru przepływu w kanałach otwartych, rurociągach całkowicie wypełnionych oraz pracujących pod ciśnieniem, a także ciekach naturalnych.

 • Profesjonalne termometry, rejestratory temperatury i wilgotności, ph- metry i refraktometry firmy Ebro. Urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, transporcie i w przemyśle. Systemy pomiaru i rejestracji temperatury dla magazynów, hurtowni spożywczych i farmaceutycznych z możliwością bezpośredniego odczytu lub z bezprzewodową transmisją danych do komputera. Systemy walidacji procesów sterylizacji i pasteryzacji.

 • Stacjonarne, przenośne i przewoźne próbopobieraki ścieków i wody, pracujące w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Normę ISO 5667. Umożliwiają pobór prób w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz pomiar i rejestrację parametrów fizyko-chemicznych, a także stworzenie stacji monitoringu środowiska.

 • Hydroakustyczne przepływomierze profilujące wód powierzchniowych typu ADCP, mierniki prędkości punktowej typu ADV, wieloparametrowe sondy i mierniki terenowe, profesjonalna, stacjonarna i przenośna stacja meteo VAISALA, kolektor pobornik opadu mokrego, czujniki meteorologiczne WXT 520, stacje monitoringu środowiska.

 • Sondy wieloparametrowe do pomiaru parametrów wód, mierniki wieloparametrowe, tlenomierze, pH-metry, konduktometry, spektrofotometry przenośne, kolorymetry, Test Kity.

 • Kompleksowe wyposażenie laboratoriów wodociągów, oczyszczalni ścieków, sanepidów, instytucji naukowych, elektrowni, elektrociepłowni, laboratoriów ochrony środowiska, itp. Laboratoryjna i przenośna aparatura do analizy parametrów: wody, wód powierzchniowych, ścieków, osadów, gleby, żywności.

 • Separatory zanieczyszczeń (hydrocyklony) i  filtry piaskowe o wysokiej efektywności dla różnych cieczy przemysłowych. Systemy filtracji dla chłodni i obiegów chłodzących. Automatyczne filtry sitowe. Filtry workowe.

 • Cyfrowe, membranowe i membranowo-tłokowe pompy dozujące o szerokim zakresie wydajności. Zbiorniki, tłumiki pulsacji, lance ssawne z czujnikiem sucho biegu, zawory przelewowe i ciśnieniowe, mieszadła ręczne i elektryczne. Systemy przygotowania polielektrolitów. Dozowniki granulatów. Systemy dozowania i detekcji gazów (Cl2, SO2, CO2, NH4). Pompy dozujące Grundfos, pompy dozujące Smart.

 • Zwalczanie bakterii Legionella. Generatory dwutlenku chloru. Chloratory i wyposażenie chlorowni (chlor gazowy). Systemy detekcji Cl2, ClO2, O3. Ekonomiczne i bezpieczne systemy wytwarzania podchlorynu sodu na miejscu.

 • Pompy dozujące dedykowane dla basenów miejskich i prywatnych wraz z regulatorami do kontroli parametrów wody basenowej. Czujniki gazów. Odkurzacze basenowe. Testy basenowe. Systemy wytwarzania podchlorynu sodu na miejscu

 • Przenośne zautomatyzowane urządzenia do czyszczenia zbiorników, osadników, komór, filtrów powolnych i stawów infiltracyjnych. Stacjonarne urządzenia do odszlamiania osadników.

 • Kamery termowizyjne dla Straży Pożarnych, Straży Granicznej, Wojska i Policji. Poszukiwawcze kamery strażackie i wojskowe. Kamery wziernikowe i endoskopowe. Hełmy strażackie. Kamizelki chłodzące.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.